Seguiment del PAM - Any 2021

El seguiment del PAM 2020-2023 per a l’any 2021 ha inclòs, igual que en cas de l'any 2020, un informe de balanç qualitatiu de l’acció realitzada i un quadre de comandament que resumeix l’evolució dels indicadors d’activitat de la institució (tant pels projectes transformadors com pels subprogrames pressupostaris), així com un informe d’actualització i millora.

Aquest seguiment de l’any 2021 ha posat de manifest, un cop més, l’esforç realitzat per la Diputació a l’hora d’abordar els efectes de la COVID-19 als nostres pobles i ciutats i, alhora, preparar el camí per a una recuperació sostenible de la crisi que se n’ha derivat. També s’ha traduït, de cara a l’any 2022, en canvis i actualitzacions importants en el PAM. A nivell operatiu, per l’aprovació del Pressupost per a l’exercici 2022. I, a nivell estratègic, per la incorporació d'un nou projecte transformador anomenat "Equipaments responsables i educadors".

NOTA: la informació vàlida del seguiment és la que apareix als documents annexats en aquest apartat. La plataforma està en procés constant d'adaptació i millora i estem treballant per solucionar petits desajustos sobre el grau d'execució agregat del PAM.