Seguiment del PAM - Any 2020

El seguiment del PAM 2020-2023 per a l’any 2020 ha inclòs un informe de balanç qualitatiu de l’acció realitzada i un quadre de comandament que resumeix l’evolució dels indicadors d’activitat de la institució (tant pels projectes transformadors com pels subprogrames pressupostaris), així com un informe d’actualització i millora.

Aquest seguiment de l’any 2020 ha posat de manifest l’esforç realitzat per la Diputació a l’hora d’abordar els efectes de la COVID-19 als nostres pobles i ciutats i, alhora, preparar el camí per a una recuperació sostenible de la crisi que se n’ha derivat. També s’ha traduït, de cara a l’any 2021, en canvis i actualitzacions importants en el PAM. A nivell operatiu, per l’aprovació del Pressupost per a l’exercici 2021. I, a nivell estratègic, per la incorporació de dos nous projectes transformadors per enfortir el sistema de cures en la comunitat i el sistema de garantia d’ingressos i necessitats bàsiques a nivell local.

NOTA: la informació vàlida del seguiment és la que apareix als documents annexats en aquest apartat. La plataforma està en procés constant d'adaptació i millora i estem treballant per solucionar petits desajustos sobre el grau d'execució agregat del PAM.