Seguiment del PAM - Any 2022

El seguiment del PAM 2020-2023 per a l’any 2022 ha inclòs un informe de balanç qualitatiu de l’acció realitzada i un quadre de comandament que resumeix l’evolució dels indicadors d’activitat de la institució (tant pels projectes transformadors com pels subprogrames pressupostaris).

NOTA: la informació vàlida del seguiment és la que apareix als documents annexats en aquest apartat. La plataforma està en procés constant d'adaptació i millora i estem treballant per solucionar petits desajustos sobre el grau d'execució agregat del PAM.

Fe d'errates: el grau d'assoliment de l'indicador 5 del Projecte Transformador "Barris i comunitats: motors de transformació social" hauria de dir 100% on diu 10%.