Pla de mandat de la Diputació de Barcelona 2020-2023

Des de la Diputació de Barcelona hem volgut fer un pas endavant en la manera com rendim comptes sobre la nostra acció de govern. Amb aquesta plataforma electrònica de visualització volem posar a l'abast de la ciutadania tota la informació vinculada al nostre Pla d'actuació del mandat del període 2020-2023; una estratègia municipalista fortament alineada amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Des d'aquí podreu consultar quins són els nostres objectius estratègics, com aquests es despleguen en els projectes transformadors i els subprogrames pressupostaris en tant que elements bàsics del Pla.
En aquesta plataforma, a més, també podreu trobar informació vinculada amb la implementació del Pla. En aquest sentit, el sistema de seguiment serveix tant per conèixer el seu grau d’execució com per impulsar la millora i l’adaptació contínues de l’acció de govern. Veure seguiment del PAM

NOTA: la informació vàlida del seguiment és la que apareix als documents annexats a l'apartat específic del seguiment. La plataforma està en procés constant d'adaptació i millora i estem treballant per solucionar petits desajustos sobre el grau d'execució agregat del PAM.

Darrera actualització: 19 maig de 2023

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són un conjunt d'objectius mundials relacionats amb els desafiaments ambientals, polítics i econòmics amb què s'enfronta el nostre món. Aquí pots veure com el Pla connecta amb els ODS.